Job 4everybody voldoet aan de normen van de NEN 4400-1. Daarnaast is men geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid(SNA) als aangemelde onderneming.

 

SNA Verklaring van registratie Job4Everybody

SNA

Arbeidsbemiddelingsbureaus met dit betrouwbaarheidskeurmerk hebben hun (personeels) administratie op orde, betalen op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies en de via hen ingehuurde medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland arbeid te verrichten.

www.normeringarbeid.nl

} ) ( jQuery );